Nejčastější chyby v účetnictví

Mnohé firmy a podnikatelé si účetnictví vedou sami. Často se však stává, že se rozhodnou účetnictví delegovat na jinou osobu – externí účetní. A v té chvíli nastupujeme my.Ve většině případů zjišťujeme problémy, které vyúsťují k fatálním následkům.

Jaké tedy nalézáme nejčastější chyby v účetnictví?

 1. Není účetního případu bez účetního dokladu! ‼️ Platili jste „firemní“ výdaje a účtenku jste zahodili? Jak tedy podle Vás dojde k prokázání platby bez platného dokladu?
 2. Vytahujete z firmy peníze za účelem „osobní spotřeby“? To jistě můžete, ale pouze pokud jste OSVČ! Pokud vlastníte společnost, osobní spotřeba zde neexistuje! Společnost může poskytnout pouze půjčku, kterou je nutno ošetřit obvyklým úrokem na trhu. Bezúročná půjčka lze sjednat zaměstnanci, ale pouze do výše 300 tisíc korun.
 3. Vlastnoručně splácaná „účetní závěrka“, která často vypadá v nejlepším případě dost chatrně. Víte, že kvalitní účetní závěrka mnohdy zabere značnou část šanonu a že se musí odesílat do Sbírky listin?
 4. Daňová uznatelnost: „Dám to do účetnictví jako oběd s klientem.“
  Mnohdy se podnikatelům zdá, že co dají do účetnictví, to je daňově uznatelné. To však ani zdaleka není pravda. Například reprezentace, do které se zařazuje také oběd s klientem, nákup kávy do kanceláře a jiné, nejsou dle zákona o daních z příjmů uznatelné.
 5. Používáte osobní vozidlo k podnikatelským účelům? A kde máte přihlášku k silniční dani a kde zaplacené zálohy?
 6. Máte brigádníky nebo zaměstnance?
  Víte o tom, že jako zaměstnavatel Vám vzniká mnohem více povinností než pouhé sepsání pracovní smlouvy? Například už jen povinnost platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, roční vyúčtování daní, mzdové listy aj.
 7. A nakonec DPH.
  Kontrolujete si obrat za uběhlých 12 kalendářních měsíců? Mnoho podnikatelů žije v domnění, že je jejich hlavní činností je osvobozená od DPH. Mnozí z nich však také mají i další příjmy, které DPH podléhají. Pro zjištění obratu se však kumulují všechny příjmy!